F.A.S.(C.)

Op 7 juli 1937 werd er te Antwerpen tussen de verschillende supportersclubs een vereniging gesticht onder de benaming “AKTIEKOMITEE ANTWERP SUPPORTERS” Standregelen werden opgesteld en goedgekeurd in de statutaire vergadering van het A.K.A.S. op 30 juli 1948.
Op de statutaire vergadering van 17 juni 1977 werd de benaming A.K.A.S. gewijzigd in “FEDERATIE VAN ANTWERP SUPPORTERSCLUBS” (F.A.S.C.)

Voorzitter: Frank Verhulst
Ondervoorzitter: Martin Schellens
Secretaris: Bram Broeckx
Ticketverantw. uitwedstrijden: Julien De Ridder
Penningmeester: Guillaume Matteeusen
Kasbeheerder: Heidi Pauwels
Communicatie verantwoordelijk: Rudi Huijbrechts
Feestbestuurder: Johan Kerckhofs
Ere-voorzitter: Alfons Van de Berckt
Ere-dame: Angéle Van Mensel

Statuten: Kan u hier vinden

Meer info over de F.A.S.C. is te vinden op hun website: www.fasc.be