Mission Statement

Mission Statement Federatie Antwerp Supporters (Clubs)

Wij streven ernaar om onze Club en haar supporters te helpen door de passie van haar trouwe supporters te kanaliseren in een wettelijk onderbouwde, democratisch werkende en vooruitstrevende non-profit supportersorganisatie.

De Federatie Antwerp Supporters (Clubs), FAS(C), streeft ernaar om zowel de Club als haar supporters beter te maken door de passie van de supporters te centraliseren in een vooruitstrevende VZW, door haar leden bestuurt, democratisch samengesteld, en niet op winstbejag uit.

De belangrijkste doelstellingen van de Federatie Antwerp Supporters (Clubs) zijn:

  • De supporters en de supportersclubs (ASC) van Royal Antwerp FC te groeperen, hun onderlinge contacten te bevorderen en hun rechten te verdedigen.
  • De band tussen het bestuur van Royal Antwerp FC en de Antwerpfamilie te verstreken en ze aan te moedigen om in haar beslissingen rekening te houden met de belangen van haar supporters.
  • De bredere gemeenschap waarin de club staat te betrekken bij de toekomst van de club.
  • Om een positieve, niet discriminerende en breed vertegenwoordigde groep van supporters te zijn, transparant, toegankelijk en democratisch geleid.
  • Uiteindelijk, om de volledige, democratische verantwoording en constructieve betrokkenheid van de supporters in de leiding en de toekomst van Royal Antwerp FC, met inbegrip van de democratisch verkozen supportersvertegenwoordiging in de raad van bestuur van Royal Antwerp FC, te bevorderen.
  • Het bevorderen, ontwikkelen en respecteren van de rechten van de leden van de VZW en de mensen van de Antwerpgemeenschap, zoals uiteengezet in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, met name gelet op de noodzaak van informatie te verstrekken aan de leden en steeds de VZW te leiden op een toegankelijke, passende manier en dus steeds naar best vermogen te handelen.

De Federatie zal zich verantwoordelijk gedragen en waken over de toekomst van Royal Antwerp FC. Als de Federatie van mening is dat de Club ondeskundig geleid wordt en niet in het belang van de supporters handelt, zal de Federatie niet bang zijn om kritiek te leveren. De Federatie zal echter niet alleen bestaan om kritiek te uiten; de Federatie zal
er ook zijn om de Club te helpen. Door de vaardigheden en expertise van haar leden aan te boren kan zij op deze manier oplossingen aanbieden.

De Federatie wordt geleid door haar leden. Het is een Federatie door Antwerpsupporters, voor de Antwerpsupporters. Elk lid kan zich kandidaat stellen om bij het bestuur van de Federatie te komen. De Federatie is wettelijk geregistreerd, al het ingezamelde geld zal eveneens deel uitmaken van alle leden. De Federatie biedt regelmatig updates aan de leden via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, e-mails en website.